Toimitus- / sopimusehdot

Asiakas on velvollinen oikolukemaan ja tarkistamaan saamansa sisällön, tekstin ja graafisissa töissä vedoksen, jonka jälkeen vastuu aineiston oikeellisuudesta siirtyy asiakkaalle.

Graafiset työt

Painotyön / digitaalisen aineiston toimittamisen jälkeen vastuu siirtyy asiakkaalle. Painotöissä painotalon asiantuntevuuden oletetaan olevan sellaista tasoa, että se viipymättä ilmoittaa, jos aineistossa on tekninen virhe.

Grafiitti Pro ei vastaa painon jälkeen huomatuista virheistä.

Grafiitti Pro ei myöskään vastaa ulkomailla painettujen painotöiden painojäljestä, koska ne poikkeavat huomattavasti kotimaan painojen tulostus/väriasetuksista.

Mikäli virheen todetaan olevan asiakkaan tarkistaman ainsotoin jälkeen vain ja ainoastaan Grafiitti Pron huolimattomuudesta aiheutunut, on Grafiitti Pron korvaama summa enintään työstä maksettu hinta. Grafiitti Pro ei korvaa välillisesti asiakkaalle aiheutuneita vahinkoja.

Tekijänoikeus

Grafiitti Prolla säilyy suunnittelutöihin ja sisältöihin (myös tekstit) tekijänoikeus, jollei toisin sovita. Valokuvissa noudatetaan niinikään voimassa olevaa tekijänoikeuslakia.

Nettisivut

Nettisivujen suunnittelu pitää sovitusti sisällään
1) yhteistyössä ideoinnin
2) suunnitteluvaiheen
3) työstön
4) sivuston julkaisun
Jos tilaaja toivoo teknisen toteutuksen aikana merkittäviä muutoksia, ne toteutetaan tuntityönä. SEO toteutetaan Yoast Seo -lisäosalla, mainittujen sivujen osalta.

Työ ei pidä sisällään jatkossa WordPress-sivuston ohjelmistojen ja lisäosien päivityksiä, hallintapaneelissa tehtäviä muutoksia (mm. varmuuskopiot) yms. Nämä palvelut hinnoitellaan erikseen.

Erikseen sovittaessa domain voidaan siirtää Grafiitti Pron yhteistyökumppanin palvelimelle ja hallintaan, jossa on myös WP-tuki. Mikäli Grafiitti Pro varaa asiakkaan puolesta domainin tai domainin siirron, säilyy asiakkaalla täysi oikeus niiden hallintaan.

Vastuuvakuutus

Gratiitti Prolla on vastuuvakuutus LähiTapiolassa.